Proiektua eta Plana Eguneratzea

HNPa abiapuntua baldin bada ere, plan guztietan bezala honetan ere berrikustea eta egokitzea komeni da. Lan hori egiteko ostera, Ulibarri Programan bada zenbait tresna:

  • HNParen eguneratzea: 4 urtean behin egin beharrekoa. 
  • Urteko Plana: Proiektu orokorra eta memorian oinarrituz osatzen den urteko plana. 
  • Urteko Memoria: Ikasturte bukaerako hausnarketa txostena.