Hizkuntzen Trataera Integratua (bateratua eta dibertsifikatua) IHiPn

Hizlaria: Vicent Pascual Granellekin (Institut d' Estudis Catalans, IEC) elkarrizketa

Azalpen laburra:

Hizkuntzen trataera integratua (bateratua eta dibertsifikatua)

Hizkuntzen Trataera Integratua (Bateratua)

 • Irizpideak bateratzea
  • Hizkuntza, ikasgaitzat hartuta, nola irudikatzen dugun o Hizkuntzen eskuratze-ikasketa eta irakaskuntza nola irudikatzen dugun
  • Metahizkuntzaren trataera bateratua
 • Hizkuntza bakoitzari berariazko trataera ematea (Trataeraren dibertsifikazioa)
  • Hizkuntzaren arabera
   • Nagusitasuna edo minorizazio egoera. Euskararen berariazko trataera, hizkuntza minorizatua dela aintzat hartuz
   • Ikasleen H1, H2 edp H3 izatea
  • Ikasleen arabera
   • Adinaren arabera
   • Eskolatze aurretiko (eta eskolaz kanpoko) hizkuntza- eta kultura-esperientziaren arabera • Hizkuntzak ikasteko atzerapen edo zailtasunen arabera
 • Jardun koordinatuaren antolaketa
  • Hizkuntzen antolaketa
   • Hizkuntzak eskolan lantzen hasteko unea eta sekuentzia
   • Irakur-idazketa era sistematikoan lantzen hasteko unea eta sekuentzia
  • Edukien antolaketa
   • Hizkuntza edukien konfigurazioa curriculumaren diseinuan eta aplikazioan
   • Hizkuntzak ikasgelan erabili eta ikasteko testuinguruak:
   • komunikazio praktikoarena: genero interaktiboak, erregulatzaileak, eguneroko ingurunekoak, hedabideetakoak)
   • Literaturarena
   • Curriculum arloena
   • Ahozko zein idatzizko hizkuntza baliatzeko/ikasteko jarduerak
   • Formaz, esanahiaz eta erabileraz gogoeta egiteko jarduerak
   • Dimentsio sozio-kulturala
   • Hizkuntza.edukien taldekatzea beren trataera didaktikorako
   • Gaitasuna komunaren zein hizkuntza bakoitzaren G espezifikoen edukien trataera
   • Gaitasun komunaren edukien artikulazioa (ik 10/14 irudia, 5. or): construcción convergent, represa, alternança, construccio conkunta
   • Hizkuntza-sistemen trataera
   • Transferentziaren erabilera konszientea
   • Bi hizkuntzen ezaugarriren bati buruz batera egin gogoeta
   • Transferentzia ezkorren (erroreen) trataera
  • Gaitasunak hizkuntza bakoitzean antolatzeko modua
   • Elkarrizketarako eta Ikasketetarako hizkuntza gaitasunen (gaitasun konbertsazionala eta akademikoa) artikulazioa

Bideoak: