HITZALDIA Ikasgelan nola egin lan euskara H2 duten ikasleek euskarazko gaitasun egokia gara dezaten?

Hizlaria: Uri Ruiz Bikandirekin (EHU) elkarrizketa

Azalpen laburra:

Ikasgelan nola egin lan euskara H2 duten ikasleek euskarazko gaitasun egokia (2H) gara dezaten?:

  • Murgiltze programen oinarrizko ezaugarriak, Egun eta hemen ezaugarri horiek behar dituzten egokitzapenak
  • Ikasgelan nola egin lan euskara H2 duten ikasleek euskaraz egiten ondo ikas dezaten. Hasierako mailetan, eta geroago.
  • Gela barneko interakzio-egoeretan ikasleei euskaraz aritu daitezen eman diezaiikegun laguntza: elkarrizketa estrategiak edo feed-back (laguntzailea(zuzentzailea) estrategiak
  • Hizkuntza gaitasuna garatzeko, propio antolatutako jarduerak
    • Komunikazio-trebetasunak garatzera bideraturiko jarduerak
    • Formari erreparatzeko jarduerak
  • Bestelako alderdiak

Bideoak: