Kaiera. Hezkuntzari buruz egunero

  1. 2018-03-20 |
  2. Pili Ikazuriaga

Martxoak 17an, martxan jarri zen ADARRAk sustatzen duen hezkuntzari buruzko egunkari digitala.

Bai albiste pozgarria!

Harpidedun izateko, idatzi zure helbide elektronikoa "Egin zaitez Kaierako kide!" atalean, pantailaren eskuinaldean.

Bestela, giza sareetan jarraitzaile egin zaitez.

http://www.kaiera.eus/

Informazio zehatza nahi baduzu, honekin doa Kaiera aurkezpenaren bideoa.
https://www.youtube.com/watch?v=B3QwqYOGSoE

Parte hartu nahi baduzu, jar zaitez kontaktuan Adarrarekin.