Ulibarri Programan aritzeko betebeharrak

84/2019 Dekretuaren 7. artikuluan zehazten dira Ulibarri Programan parte hartzeagatik ikastetxeek eta hango irakasleek dituzten betebeharrak. Honako hauek dira, laburbilduta:

 

Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoa (HNAT) izendatzea.

 

Ikastetxeko Hizkuntza Normalizazioko Batzordea  eratzea.

 

Hizkuntza Normalizazioko Proiektua izatea, lau urterik behin eguneratzea, eta berau Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan txertatua izatea.

 

Urtero, Proiektua garatzeko Ikasturteko Plana definitzea, eta horren ebaluazioa egitea urteko oroitidazkian.

 

Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua eginda eta eguneratua izatea, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.

 

Ikastetxe eta irakasleen atxikimendu eta konpromisoa, Hizkuntza Normalizazioko Proiektutik erator daitezkeen formazio- eta bestelako jardueretan parte hartzeko.