Eskola Hiztun Bila: XIX. jardunaldia Gasteiz 2015-2016

TAILERRA - Hiztunen Portaera Aztertzen

  1. Eskola Hiztun Bila

Aztertutako kasuak Irten hizkuntzaren armairutik hartuak dira. Liburuak aurkezten dizkigun lau hiztun aukeratu genituen: Bittor, hiztun herabea; Xabier, hiztun errea; Isabel, euskaldun berria eta Nerea, hiztun militantea.
Hiztunon portaeraren deskribapen zehatza eta azterketa liburutik hartu genuen. Hemen aurkituko dituzu. Azterketarako gidoiak eta lan tresnak ere hemen aurkituko dituzu.Taldeen azterketaren ondorio idatziak aldiz, horiei dagokien esteketan aurkituko dituzu.

TAILERRA - Hiztunen Portaera Aztertzen, Bittor hiztun herabea

  1. Eskola Hiztun Bila

"Irten armairutik: Bittor, hiztun herabea" kasuaren taldeen azterketaren ondorio idatziak.

TAILERRA - Hiztunen Portaera Aztertzen, Isabel euskaldun berria

  1. Eskola Hiztun Bila

"Irten armairutik: Isabel, euskaldun berria" kasuaren taldeen azterketaren ondorio idatziak.

TAILERRA - Hiztunen Portaera Aztertzen, Nerea hiztun militantea

  1. Eskola Hiztun Bila

"Irten armairutik: Nerea, hiztun militantea" kasuaren taldeen azterketaren ondorio idatziak.