TAILERRA: XVIII. jardunaldiaren tailerra

Hizlaria: Eskola Hiztun Bila

Jardunaldia: Eskola Hiztun Bila: XIII. jardunaldia - Bilbo

Azalpen laburra:

 • IKASLEAK, GAITASUNA: Ahozko Komunikazio Gaitasuna garatzeko lanak eskolan. Egoera eta genero formalei zein informalei dagokienez
 • IKASLEAK, GAITASUNA: Zer egin eta nola jokatu Ikasleek euskarazko Hizkuntza Komunikazio Gaitasun osoa gara dezaten, duten gaitasunaren kontzientzia ere, eta beraien ikas prozesuaren jabe bihur daitezen?
 • IKASLEAK, ERABILERA: Talde lanean edo lan kooperatiboan dihardutenean ikasleen arteko elkarreragina euskaraz eman dadin zein estrategia baliatu? Nola jokatu? Zer egin eta nola jokatu Ikaslek gelan hitza izan dezaten? Nola eskaini eta dinamizatu erabilera-egoera asko, askotarikoak eta gero eta konplexuagoak? Eta gelaz kanpo?
 • IKASLEAK, MOTIBAZIOA ETA JARRERAK: Zer egi n et a nola? Euskara erabiltzea errazten ez duten egoeretan zein dira erabiltzaile aktibo izateko behar diren usteak (kontzientzia) eta gizarte trebetasunak(asertibitatea, enpatia, talde-presioari aurre egiteko ahalmena...) zer egin eta nola jokatu
 • IRAKASLEAK, HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA: Zer egin eta nola jokatu prestakuntza erabaki pertsonal izatetik erabaki instituzionala izatera igarotzeko, ikastetxean “Hizkuntza Kalitatea Ziurtatzeko Prestakuntza Plana” izatera ailegatzeko, alegia.
 • IRAKASLEAK, HIZKUNTZA ERABILERA: Irakasleok erabiltzaile (ikasleekiko harremanetan eta irakasleon artean) eta erabileraren eragile. Honetan aurreratzeko zer egin eta nola jokatu?
 • IRAKASLEAK, PARTE HARTZEA ETA INPLIKAZIOA: Zer eta nola?
 • GURASOAK: Nola eragin guraso euskaldunengan hizkuntza-jokaera konsistentea izan dezaten, hori da ikasleentzako erabilera normalizatuaren eredu izan daitezen. Nola eragin guraso erdaldunengan seme-alaben erabileran aurrera egiteko jarrera lagungarria har dezaten?

Dokumentuak:

 • EHB_esperientziak_B_osoa Deskargatu
 • EHB_esperientziak_AB_osoa Deskargatu
 • 04-EHB_2015 ESPERIENTZIAk_tailerrak Deskargatu
 • 04-EHB_2015 esperientziak_tailerrak_Lanbide Heziketan Deskargatu
 • G zonaldea_EHB2015_M3koa_Ondorioa_C5-D8 Deskargatu
 • G zonaldea_EEHB2015_M3koa_Ondorioak_d9+10 Deskargatu
 • G zonaldea_EEHB2015_M3koa_Ondorioak_Irakasleak_Gurasoak Deskargatu
 • G zonaldea_EEHB2015_M3koa_Ondorioak_LanbideHeziketa Deskargatu