Eskola Hiztun Bila: XX. jardunaldia Leioa 2016-2017

HITZALDIA - Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuordearen agurra.

 1. Arantza Aurrekoetxea Bilbao Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuordearen agurra.

HITZALDIA - Euskara ardatz eta ikasle eleaniztunak helburu dituen eskolaren ezaugarriak, betekizunak eta erronkak

 1. Ines Garcia Azkoaga eta Leire Diaz de Gereñurekin (EHU) elkarrizketa

Euskara ardatz eta ikasle eleaniztunak helburu dituen eskolaren ezaugarriak, betekizunak eta erronkak. Euskaldunduko duen eskolaren ezaugarriak eta betekizunak

 • Eskolak eragin mugatua badu ere, asko egin dezake. Zer? Zein ardura eta eginkizun ditu?
 • Ikasle elebidunak eta eleaniztunak helburu. Euskal eskolaren ibilbidea eta egungo egoera, indarguneak (lorpenak), ahuleziak (gabeziak), erronkak.
 • Hainbat H1 ezberdin duten ikasleak eskola berean, horietako asko eskolaren bidez euskaldunduko direnak. Guztiek gaitasun nahikoa gara dezaten hezkuntza-erantzun egokia emateko gakoak.
 • Eskolaren aukerak eta mugak. Jakin badakigu eskolak bakarrik ezin duela ziurtatu ikasleria guztiak euskarazko gaitasun nahikoa lortuko duela. Zein beste eragilek esku har dezake eta nola?
 • Euskararen trataera eskolan: alderdi metodologikoak eta didaktikoak eta bestelako alderdiak

HITZALDIA - Euskara ardatz duten bi ikastetxeren IHiPak: egindako ibilbidea eta hartutako zenbait erabaki esanguratsu

 1. Koldo Mitxelena LHI (Errenteria), eta San Martin Agirre LHI (Bergara)

Euskara ardatz duten bi ikastetxeren IHiPak: egindako ibilbidea eta hartutako zenbait erabaki esanguratsu

 

Zertarako hizkuntza proiektua?

Gure ikastetxeko errealitate soziolinguistikoa kontuan izanik, hizkuntzen presentziaren, erabileraren eta didaktikaren inguruan egindako gogoetei zein hartutako erabakiei koherentzia emango dion markoa da Hizkuntza Proiektua.  Euskara eta euskalduntasunean oinarrituta


HITZALDIA - Euskara ardatz duten bi ikastetxeren IHiPak: egindako ibilbidea eta hartutako zenbait erabaki esanguratsu

 1. Koldo Mitxelena LHI (Errenteria), eta San Martin Agirre LHI (Bergara)

Gure ikastetxeko errealitate soziolinguistikoa kontuan izanik, hizkuntzen presentziaren, erabileraren eta didaktikaren inguruan egindako gogoetei zein hartutako erabakiei koherentzia emango dion markoa da Hizkuntza Proiektua.  Euskara eta euskalduntasunean oinarrituta

HITZALDIA - Hizkuntzen Trataera Integratua (bateratua eta dibertsifikatua) IHiPn

 1. Vicent Pascual Granellekin (Institut d' Estudis Catalans, IEC) elkarrizketa

Hizkuntzen trataera integratua (bateratua eta dibertsifikatua)

Hizkuntzen Trataera Integratua (Bateratua)

 • Irizpideak bateratzea
  • Hizkuntza, ikasgaitzat hartuta, nola irudikatzen dugun o Hizkuntzen eskuratze-ikasketa eta irakaskuntza nola irudikatzen dugun
  • Metahizkuntzaren trataera bateratua
 • Hizkuntza bakoitzari berariazko trataera ematea (Trataeraren dibertsifikazioa)
  • Hizkuntzaren arabera
   • Nagusitasuna edo minorizazio egoera. Euskararen berariazko trataera, hizkuntza minorizatua dela aintzat hartuz
   • Ikasleen H1, H2 edp H3 izatea
  • Ikasleen arabera
   • Adinaren arabera
   • Eskolatze aurretiko (eta eskolaz kanpoko) hizkuntza- eta kultura-esperientziaren arabera • Hizkuntzak ikasteko atzerapen edo zailtasunen arabera
 • Jardun koordinatuaren antolaketa
  • Hizkuntzen antolaketa
   • Hizkuntzak eskolan lantzen hasteko unea eta sekuentzia
   • Irakur-idazketa era sistematikoan lantzen hasteko unea eta sekuentzia
  • Edukien antolaketa
   • Hizkuntza edukien konfigurazioa curriculumaren diseinuan eta aplikazioan
   • Hizkuntzak ikasgelan erabili eta ikasteko testuinguruak:
   • komunikazio praktikoarena: genero interaktiboak, erregulatzaileak, eguneroko ingurunekoak, hedabideetakoak)
   • Literaturarena
   • Curriculum arloena
   • Ahozko zein idatzizko hizkuntza baliatzeko/ikasteko jarduerak
   • Formaz, esanahiaz eta erabileraz gogoeta egiteko jarduerak
   • Dimentsio sozio-kulturala
   • Hizkuntza.edukien taldekatzea beren trataera didaktikorako
   • Gaitasuna komunaren zein hizkuntza bakoitzaren G espezifikoen edukien trataera
   • Gaitasun komunaren edukien artikulazioa (ik 10/14 irudia, 5. or): construcción convergent, represa, alternança, construccio conkunta
   • Hizkuntza-sistemen trataera
   • Transferentziaren erabilera konszientea
   • Bi hizkuntzen ezaugarriren bati buruz batera egin gogoeta
   • Transferentzia ezkorren (erroreen) trataera
  • Gaitasunak hizkuntza bakoitzean antolatzeko modua
   • Elkarrizketarako eta Ikasketetarako hizkuntza gaitasunen (gaitasun konbertsazionala eta akademikoa) artikulazioa

HITZALDIA - Hizkuntzen Trataera Integrala (arloetako edukien eta hizkuntza alderdien programazio bateratua) IHiPn

 1. Vicent Pascual Granellekin (IEC) elkarrizketa

Hizkuntzaren trataera integrala (arloetan berariazko edukiak eta hizkuntza batera lantzea)

Hizkuntza eta Arloko Edukien Curriculum Integratua, artikulatzeko modua (liburuan proposatutakoa)

Arlo ez linguistikoetan landu behar diren hizkuntza-edukiak

 • Testu-generoak:
  • Ahozkoak: eztabaida-saioa (ikasleen artekoa), azal`penak ikasgelan (ikaslearena), gai baten garapena (irakasleak eginda), bateratze-saioa (talde-lanaren ondoren)
  • Idatziak: lan monografikoa, ikasgaia edo unitatea (testu-liburuarena), horma-irudia, entziklopedia-sarrera...
 • Berbaldi- edo diskurtso-motak: Solasaldi kooperatiboa (ezagutza eraikitzeko), gertaera historikoaren narrazioa, zerbaiten deskribapena, zerbait egiteko jarraibideak, behatutako gertakari baten azalpena edo ikuspuntua argudiatzea
 • Irakurtzeko eta idazteko trebetasunak:
  • Irakurtzekoak: gaia, ideia nagusiak eta xehetasunak identifikatzea; testua ulertzeko generoei eta testu-motei buruzko ezagutzak erabiltzea; gertaerak eta iritziak bereiztea; testuaren hitzezko eta ez hitzezko informazioak (mapak, grafikoak, argazkiak...) integratzea, testuaren ideien kalitatea baloratzea; egilearen asmoa eta bere ondorioak baloratzea
  • Idaztekoak: planifikatzea, dokumentatzea, zirriborroa prestatzea eta berrikustea; asmoa eta hartzailea aintzat hartuz ideia nagusiak eta edukiak garatzea; testu antolatzea, sarrera erakargarria, ideien garapen logikoa eta eraginkorra eta ondorio egokia izan dezan; irudiak eta soinuak eranstea; testura beste egileren baten hitzak ekartzea aipu edo parafrasien bidez
 • Trebetasun kognitibo-linguistikoak: erakutsi, azaldu, justifikatu, laburtu, adibideak eman...
 • Hizkera: jakintzagaiaren berariazko alderdi lexikoak, gramatikalak eta ortografikoak
 • Bestelako adierazpideak:
  • Tipografikoak: tipografia eta orrialdekatzea, grafikoak, mapak, diagramak, planoak, marrazkiak...
  • Multimedia: hipertestua, animazioa,musika...
 • Informazioa prozesatzea:
  • Estrategiak: informazioa bilatu, aukeratu, baloratu, antolatu, berregin eta komunikatu
  • Baliabideak: liburutegia, internet, multimedia dokumentuak...
 • Ikasteko eta lan egiteko teknikak: oharrak eta apunteak hartu, eskemak eta mapa semantikoak egin, galderak egin, argibideak eskatu, talde-lanean jardun, azalpena edo eztabaida-saioa prestatu, etab.

HITZALDIA - IHiPari begira proposamenak eta iradokizunak HNaren ikuspegitik

 1. HN Aholkularien IkasPro lantaldea- Iñaki Biain Solabarria G06 HNT

Hizkuntza Proiektua: Ekarpenak eta iradokizunak HNren ikuspegitik

Berritzeguneetako HN aholkularien lan talde batek EHBrako prestatutako iradokizunak eta proposamenak

 • Mintzagaiak
  • Hizkuntza Proiektua (IHiP) zer da? Nola kokatzen da ikastetxean? Garrantzia
  • Hizkuntza Helburuak
  • Hizkuntza Planteamendua
 • Eremu pedagogikoa
 • Antolaketa, kudeaketa eta harremanen eremua
 • Diagnosia
 • IHiP lantzeko prozesua
 • Ibilbidea
 • Esku-hartzea, ardurak
 • Oinarrian:
  • Berritzeguneetako HN aholkularion IkasPro lantaldearen ondorioak Eta beste zenbait lanketaren ondorioak

  HITZALDIA - HITZALDIA Ikasgelan nola egin lan euskara H2 duten ikasleek euskarazko gaitasun egokia gara dezaten?

  1. Uri Ruiz Bikandirekin (EHU) elkarrizketa

  Ikasgelan nola egin lan euskara H2 duten ikasleek euskarazko gaitasun egokia (2H) gara dezaten?:

  • Murgiltze programen oinarrizko ezaugarriak, Egun eta hemen ezaugarri horiek behar dituzten egokitzapenak
  • Ikasgelan nola egin lan euskara H2 duten ikasleek euskaraz egiten ondo ikas dezaten. Hasierako mailetan, eta geroago.
  • Gela barneko interakzio-egoeretan ikasleei euskaraz aritu daitezen eman diezaiikegun laguntza: elkarrizketa estrategiak edo feed-back (laguntzailea(zuzentzailea) estrategiak
  • Hizkuntza gaitasuna garatzeko, propio antolatutako jarduerak
   • Komunikazio-trebetasunak garatzera bideraturiko jarduerak
   • Formari erreparatzeko jarduerak
  • Bestelako alderdiak