XXI. jardunaldia - Dokumentuak

Jardunaldia: XXI. jardunaldia - Urriak 25

Azalpen laburra:

Tailerrean landuko diren planaren nondik norako nagusiak eta terminologia:

Gunea: etapako multzoak, zuek aukeratutako etapari dagokion gunean zaudete. Bost gune ditugu: HH era Lehen Hezkuntzarako bi, DBH eta Batxilerrerako beste bi, eta Lanbide Heziketarako beste bat.
Ardatzak: HNPetako esparru jakin batzuk lantzeko, mahai jakin batean kokatuak. Lehen eta Bigarren Hezkuntzako guneetan launa ardatz (‘Eremu Instituzionala’, ‘Ikasleak eta Irakasleak’, ‘Gurasoak eta Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak’ eta ‘Gelaz kanpoko jarduerak’) eta  . Lanbide Heziketan bi (‘Eremu Instituzionala’, ‘Ikasleak eta Irakasleak’)

Bi lan-saio:
1- lehen lan-saioa: Ideien truke azkarra. Aztergai izango ditugun lau ardatzak (HNParen ohiko eremu edo esparruak; hauen arabera antolatuak: ‘Eremu Instituzionala’, ‘Ikasleak eta Irakasleak’, ‘Gurasoak eta Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak’ eta ‘Gelaz kanpoko jarduerak’ ) landuko dituzue. Ideien truke azkarra eginez. Lanbide Heziketako guneetan bi ardatz bakarrik: ‘Eremu Instituzionala’eta ‘Ikasleak eta Irakasleak’
2- bigarren lan-saioa: azterketan sakondu, ardatza bakar batean

Lanketak jarraipena izango du  mintegietan.

No documents found